Translate

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Γιατί η Ελλάδα δεν ζητά χρήματα για τους ανέργους από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση; Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη

Να αξιοποιηθεί, επιτέλους, και στην Ελλάδα το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ζητά με παρέμβασή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Κώστας Πουπάκης. Τα χρήματα είναι πολλά και θα μπορούσαν να ανακουφίσουν και να υποστηρίξουν τους ανέργους. Ο Kανονισμός που θεσπίζει το αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) για την περίοδο 2014 – 2020, και που εγκρίθηκε.πριν από μερικές μέρες από το από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ετήσιο προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ ενώ συμπεριλαμβάνει στους δικαιούχους -για πρώτη φορά- και τους αυτοαπασχολούμενους. «Η αξιοποίηση κάθε ευρωπαϊκής ευκαιρίας είναι μονόδρομος για την ανακούφιση της κοινωνίας και δεν μπορεί να εγκλωβίζεται σε οργανωτικές ή διοικητικές αδυναμίες”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης», και πρόσθεσε: “Η καταπολέμηση του κορυφαίου εθνικού προβλήματος της ανεργίας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα ζήτημα ανάπτυξης. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όμως, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που συνδυάζει αποτελεσματικά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με την αναγκαία κοινωνική προστασία. Αν και η Πατρίδα μας κατέχει τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία,
με μαζικές αναδιαρθρώσεις κλάδων και αποβιομηχάνιση ολόκληρων περιοχών, εντούτοις μόνο μια φορά μέχρι σήμερα ενεργοποίησε την παρέμβαση του Ταμείου (περίπτωση ALDI), την ώρα που πολλά κράτη μέλη με πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας αναζητούν συστηματικά την αρωγή του. Έστω και τώρα με σημαντική χρονική καθυστέρηση αλλά και μειωμένο προϋπολογισμό, οφείλουμε να υποβάλλουμε άμεσα ελληνικά αιτήματα προσφυγής στον μηχανισμό του Ταμείου ενδυναμώνοντας τη στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται στο «εργασιακό περιθώριο». Με ποσοστό συγχρηματοδότησης που φθάνει το 60% και γνώμονα την έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι απολυμένων Ευρωπαίων πολιτών, το Ταμείο Προσαρμογής, προωθεί την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο αποσκοπώντας στην επιτυχή ενσωμάτωση και επανένταξη στον «εργασιακό στίβο» με δράσεις όπως: 
• Παροχή συμβουλών για θέματα σταδιοδρομίας σε ανέργους, 
• Στοχευμένη κατάρτιση και επανειδίκευση, 
• Υπηρεσίες καθοδήγησης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, Συνοδευόμενα -υπό συγκεκριμένους όρους και πλήρως προσαρμοσμένα ανά περίπτωση- από εφάπαξ και χρονικά περιορισμένα επιδόματα κινητικότητας, αναζήτησης εργασίας, κατάρτισης. 
 Η παρέμβαση του Ταμείου προϋποθέτει 500 απολύσεις -συμπεριλαμβανομένων και αυτοαπασχολούμενων που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους- σε διάστημα μεταξύ 4 και 9 μηνών ανάλογα με τον αριθμό των περιοχών (μπορεί να είναι περισσότερες από μία), των οποίων η αγορά εργασίας πλήττεται είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε λόγω των δομικών αλλαγών στους συσχετισμούς του διεθνούς εμπορίου, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την ενεργοποίηση του Ταμείου σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό στους δυνάμει δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤ - ΕΑΕΚ) που βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: