Translate

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Το θέμα των χρεώσεων υπέρ τρίτων επαναφέρει ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης


Να λοιπόν που δεν ξεκινούν όλα από την τρόικα. Ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης «ξεσκόνισε» 37 χρεώσεις υπέρ τρίτων για τις οποίες υποστηρίζει ότι προέκυψαν από αναφορές πολιτών και με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκο Δένδια, ζητά να αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον επιβαρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Οι περιπτώσεις που εντόπισε ο κ. Αυγενάκης, είναι:

1.            Πόροι ΤΑΧΔΙΚ: Ποσοστό 20% επί των αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που δεν έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού και 25% επί αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού.
2.            Συγκεκριμένες χρεώσεις που καταβάλλονται από δικηγόρους στους Δικηγορικούς Συλλόγους τους για κάθε παρουσία, με το ποσό να εξαρτάται από τον τύπο του δικαστηρίου και της περίπτωσης.
3.            Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ ποσοστού 0,5% επί του αγωγογόσημου (δικαστικού ενσήμου) που καταβάλει ο πολίτης, μαζί και με άλλες αποδόσεις υπέρ άλλων
4.            Καταβολή εισφοράς 10% επί των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία βαρύνει ισόποσα του υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους υπέρ του ΑΚΑΓΕ.
5.            Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από του συνταξιούχος ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων
6.            Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων (πχ Τρίπολη)
7.            Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης (ΔΕΥΑΠ)
8.            ΔΕΗ: Χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, και άλλες χρεώσεις, οι οποίες
9.            υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση
10.         ΔΕΗ: Χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση
11.         ΔΕΗ: Ειδικό Τέλος 0,5% επί την αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
12.         ΔΕΗ: Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων
13.         Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών
13.
14.         Τέλος για την Έγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
14.
15.         Πόροι (50-150 ευρώ) που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας ηλεκτρολογικών εργασιών σε οικία κλπ., μεγάλος μέρος των οποίων κατευθύνεται στο Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, η εμπλοκή του οποίου σε κάθε περίπτωση αποδίδεται στην πιστοποίηση της ιδιότητας του ηλεκτρολόγου.
16.         ΝΕΡΙΤ (χρέωση για λειτουργία φορέα)
17.         Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων: Κράτηση ποσού 0,30 ευρώ στις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων (δημοσίων υπαλλήλων) σε μηνιαία βάση. Οι πόροι κατευθύνονται στα ταμεία της ΠΟΠΣ για να καλύψει τις ετήσιες λειτουργικές της ανάγκες.
18.         ΕΛΓΑ: Μία γενική χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% από το δηλωθέν καθαρό γεωργικό εισόδημα
19.         Χρέωση 2% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤΕΕ
20.         Χρέωση 5% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από μελετητές που απασχολούνται στο δημόσιο.
21.         Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί των πληρωμών στα δημόσια έργα
22.         Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών
23.         Εισφορά 4% της αξίας (εισαγωγής ή διάθεσης στο εργοστάσιο) των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων.
24.         Χρέωση 9,02 ευρώ που επιβάλλεται σε οδηγούς οχημάτων για την επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας και κατευθύνεται στο ΤΣΑ.
25.         ΤΣΑΥ: Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ για τη χρηματοδότηση εξόδων στέγασης κατά τη συνταξιοδότηση για συνταξιούχους με χαμηλότερο εισόδημα από 30.000 ευρώ
26.         ΑΣΕΠ: Παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
27.         Επιβάρυνση 3% (σε τιμές αναφοράς) τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι σποράς), για ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες
28.         Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ και την υλοποίηση έργων υποδομής των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.
29.         Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριος / δημοτικούς κινηματογράφους που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.
30.         Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ηχου (mp3 players).
31.         Τέλος κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ζυγαριών στην εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
32.         Τέλος υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ. Καταβολή 30 ευρώ υπέρ Αστυνομίας για τις άδειες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων. Επίσης για τις άδειες κυνηγετικών όπλων για τα καταστήματα υπάρχει επιβάρυνση 60 ευρώ υπέρ Δημοσίου και 60 ευρώ υπέρ Αστυνομίας.
33.         Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία, με το 0,15 ευρώ υπέρ Ταμείου για κάθε εξουσιοδότηση
34.         Εισφορά 5ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης, για την κατάθεση δικογράφου, επικύρωση ή μετάφραση ενός εγγράφου υπέρ του ΛΕΑΔΞ

35.         Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου. Eισφορά επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την  άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Νομού Δωδεκανήσου, από κάθε πρόσωπο που θεωρείται ως επιτηδευματίας.
36.         Τέλος ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προιόντων υπέρ τρίτων από ΕΟΦ. Τέλος για την ετοιμότητα των υπηρεσιών του ΕΟΦ για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων
37.         Ποσό που καταβάλλεται για τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης από υδραυλικούς (σύλλογο υδραυλικών) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης


Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Αυγενάκης, στις 23 από τις 37 περιπτώσεις η εκτίμηση της επιβάρυνσης με βάση τα στοιχεία του 2013, ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, εκτίμηση, όμως, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την επιβάρυνση από το ΕΤΜΕΑΡ, που σύμφωνα με την έκθεση είναι 790 εκατ. ευρώ. Πολλές από τις υπόλοιπες 14 περιπτώσεις είναι προφανές ότι αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων, όπως για παράδειγμα τα ποσά που καταβάλλουν οι πολίτες για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σημαντικό μέρος των χρεώσεων αυτών (50-150 ευρώ) καταλήγει στον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει ακριβής εκτίμηση της συνολικής ετήσιας επιβάρυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: