Translate

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Άνεργοι 5.5 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη ,


Περισσότεροι από 5.5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, «υποφέρουν» από έλλειψη ευκαιριών μετά το σχολείο και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, με χαμηλούς μισθούς και μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη, στοιχεία που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία και την ασφάλειά τους στον εργασιακό χώρο.
Η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο των εθνικών πολιτικών καθώς έτσι διαμορφώνονται οι συνθήκες για την επιτυχή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ενώ τίθενται οι βάσεις για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.
Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ενώ καυτηριάζει τις περικοπές που δρομολογούνται στον εν λόγω τομέα υπό το πρίσμα των πολιτικών λιτότητας και προκρίνει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προτείνοντας πρωτοβουλίες όπως:

*      Η δημιουργία της "κάρτα της νεολαίας" που θα βοηθήσει στη μετακίνηση των νέων σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δανείων για την κινητικότητα των νέων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να περάσουν ένα διάστημα σπουδών σε κάποια άλλη χώρα.
Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής σε αυτήν, τόσο των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, συμπεριλήφθηκαν:

  • Η αποτελεσματική ενίσχυση της πρόσβασης στις δομές της συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και την αναβάθμιση της  ποιότητάς της.
  • Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών προγραμμάτων και της προσφερόμενης τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στην κάθε ειδικότητα.
 «Η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Οι «προκρούστειες λογικές» της κυβέρνησης με τις άκριτες συγχωνεύσεις σχολείων και τις τυφλές περικοπές εκπαιδευτικών κονδυλίων μόνο αδιέξοδα δημιουργούν στην εποχή της γνώσης. Η ύπαρξη ενός κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται και να επιτυγχάνουν, είναι κεντρικοί άξονες στην προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καταπολέμηση της ανεργίας και διασφάλιση της αξιοπρεπούς απασχόλησης. 
Αντίθετα ο «στραγγαλισμός» της επιχειρηματικότητας, μέσω της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, οι μισθολογικές ανισότητες και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, εντείνουν την ύφεση και διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη»,  δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.
εργασίας, εντείνουν την ύφεση και διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη»,  δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.   


Δεν υπάρχουν σχόλια: